021-22334455 021-22334455 ساعت پاسخ گویی: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 14


برخوردهای مقطعی با موتورسواران کارساز نیست/ تردد موتورسواران پایتخت باید ضابطه مند و محدود شود

1396/5/11

نایب رییس مجمع نمایندگان استان تهران با انتقاد از اینکه تخلفات موتورسواران در حال افزایش بوده و هیچ نظارتی هم بر عملکرد آنان انجام نمی شود، گفت: تردد موتورسوارن باید ضابطه مند و قانونمند شود.

فریده اولادقباد در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با ارزیابی مثبت اجرای طرح ترافیک موتورسیلکت های پایتخت، گفت: این طرح می تواند ساماندهی و انضباط بخشی به موتورسواران را در پی داشته باشد؛ البته بهتر است در کنار این طرح، طرح جامعی نیز برای ساماندهی موتورسواران طراحی و تدوین شود تا تخلفات آنها به حداقل برسد.

راکبان موتورسیکلت ها قانون را رعایت نمی کنند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه موتورسواران پایتخت قانون را رعایت نمی کنند، گفت: راکبان موتورسوار به هیچ وجه به قوانین پایبند نیستند و با عبور از چراغ قرمز، پیاده روها، عدم استفاده از کلاه ایمنی، سبقت های خطرناک و انجام حرکات نمایشی جان خود و شهروندان را در معرض خطر قرار می دهند.

تخلفات موتورسواران در حال افزایش بوده و هیچ نظارتی هم بر عملکرد آنان انجام نمی شود

وی با انتقاد از اینکه تخلفات موتورسواران تهران در حال افزایش بوده و هیچ نظارتی هم بر عملکرد آنان انجام نمی شود، تصریح کرد: در سفری که به شرکت مالزی داشتم موتورسواران یونیفرم هایی به تن داشته و دارای کلاه ایمنی بودند و در واقع این افراد وظیفه حمل ونقل کالا و دیگر امور را به عهده داشتند و تحت نظارت شرکت هایی فعالیت می کردند این در حالی است که در کشور ما هیچ نظارتی بر فعالیت موتورسواران انجام نشده و بر همین اساس تخلفات آنها در حال افزایش است.

برخوردهای مقطعی با موتورسواران کارساز نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه برخوردهای مقطعی با موتورسواران کارساز نیست، تصریح کرد: هر چند شاهد تخلفات زیادی از سوی راکبان موتورسوار هستیم اما متاسفانه با این تخلفات برخورد جدی نمی شود و به نوعی راکبان قانون را دور می زنند.

راکبان موتورسوار نقش زیادی در تصادفات رانندگی پایتخت دارند

اولادقباد با انتقاد از اینکه راکبان موتورسوار نقش زیادی در تصادفات رانندگی پایتخت دارند، افزود: سالانه تعداد زیادی از راکبان و همچنین شهروندان جان خود را از این طریق از دست می دهند و در کنار این آلودگی صوتی و زیست محیطی زیادی ایجاد می کنند.

نظارت پلیس بر عملکرد موتوسواران پایتخت باید تشدید شود

وی با یادآوری اینکه نظارت پلیس بر عملکرد موتورسواران پایتخت باید تشدید شود، گفت: هر چند تردد اغلب موتورسواران برای تامین معیشت است اما نمی توان تخلفات آنها را نادیده گرفت و نسبت به ساماندهی آنها بی توجه بود.

ساماندهی جامع موتورسواران پایتخت باید در دستور کار قرار گیرد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ساماندهی جامع موتورسواران پایتخت باید در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: تمامی پارامترها و شاخص هایی که به موتورسواران مربوط است باید در این طرح در نظر گرفته شده به گونه ای که مبنای فعالیت  تمامی آنها مشخص شود.

موتورسواران نباید در تمامی نقاط پایتخت به راحتی تردد کنند

نایب رییس مجمع نمایندگان استان تهران با یادآوری اینکه موتورسواران نباید در تمامی نقاط پایتخت به راحتی تردد کنند، تصریح کرد: باید در تردد موتورسواران محدودیت ایجاد شده و تردد آنها ضابطه مند شود و به نحوی نباشد که شاهد تردد آنها در تمامی نقاط شهری باشد زیرا این وسیله نقلیه نقش زیادی در افزایش ترافیک پایتخت دارد.