021-22334455 021-22334455 ساعت پاسخ گویی: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 14

وعده های یارانه ای نادیده گرفتن شعور سیاسی مردم است

1396/2/19

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: نامزدهایی که در مناظرات وعده های عوام گرایانه در مورد پرداخت یارانه می دهند شعور سیاسی مردم را نادیده گرفته اند.

فریده اولاد قباد دوشنبه شب در ستاد جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه در مشهد افزود: قانون بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه تصویب شده و جایی برای افزایش یارانه ندارد. 
وی اظهار کرد: مردم ایران نیازمند فقیر پروری نیستند بلکه نیازمند کارآفرینی و اشتغال می باشند.
وی گفت: دولت یازدهم به دهکهای پایین جامعه توجه دارد اما کرامت انسانی مهمتر است و باید با کارآفرینی کرامت انسانی آنها را حفظ کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت یازدهم در ارائه دستاوردهای خود مظلوم واقع شده است افزود: یکی از این دستاوردها در عرصه سیاست خارجی، برجام است که ایران را از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل در شورای امنیت خارج کرد.
وی اظهار کرد: این امر از طریق دیپلماسی، گفت و گو و تعامل سازنده با دنیا انجام شد و نگاه ایران هراسی را تغییر داد.
وی گفت: در سال 92 که دولت یازدهم مستقر شد کشور از نظر اقتصادی با رکود تورمی 40 درصدی و رشد اقتصادی منفی مواجه بود اما اینک این رشد به مثبت هفت رسیده است.
اولاد قبا افزود: دولت تدبیر و امید در سه سال اول فقط آواربرداری های دولت قبل را انجام داد تا توانست کشور را به روی ریل ثبات و آرامش برگرداند.
وی تقویت ورزشهای بومی، محلی، عدالت جنسیتی، کاهش ساعت کار بانوان شاغل، افزایش تعداد ناشران و کتابخانه های عمومی و طرح تحول سلامت را برخی از اقداماتی برشمرد که در دولت تدبیر و امید انجام شده است.
وی اظهار کرد: نقش محوری دولت یازدهم در ثبات ایران در حالی که برخی کشورهای همسایه در جنگ و درگیری هستند و همچنین ثبات اقتصادی با وجود کاهش قیمت جهانی نفت برخی دیگر از دستاوردهای این دولت است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای نسبت به جوانان و بانوان دارد گفت: به گذشته بر نمی گردیم و با حضور حداکثری و شعور سیاسی ادامه دهنده دستاوردهای دولت یازدهم در دولت دوازدهم خواهیم بود.