فریده اولادقباد، درد را دریافت

تاریخ مقاله: 1394/12/6

فریده اولادقباد، درد را دریافت

صدای ایران-سردبیر: ظهر امروز چهارشنبه پنجم اسفند، تنها دو روز باقی مانده به موعد انتخابات، نام"فریده اولا قباد" را جست‌وجو و برنامه انتخاباتی ایشان را مطالعه کردم؛ برنامه ای که هم و حمیت خود را بر حل مسائل خانواده و دردهای عینی اجتماعی مانند اعتیاد وطلاق نهاده بود.
 
از این چنین نگاهی اجتماعی و غیرسیاسی به وجد آمدم و محظوظ شدم؛ حظی نغز از پرمغزیِ کلام زنی که می داند اهمیت نقش مادر و زنانگی برای تحکیم و تصحیح خانواده بیش از هر عامل دیگری است؛ زنی که نیک می داند پیشرفت جامعه ما از رهگذر حل مسائل عینی و جزئی می گذرد و نه شعارهای کلان و مبهم. زنی که می داند ساماندهی معتادان متهاجر و کارتن خوابها، در عین جزئی بودن، اما عینی و گره گشاست و چهره انسان و انسانیت را در ایران تصحیح خواهد کرد وامنیت و عدالت به بار می آورد؛ زنی که همسر و فرزند شهید است...
 
نام او در لیست اجماع اصلاح طلبان بعد از نام دکتر عارف خودنمایی می کند؛ زنی که نه صرفا برای تغییر چهره مردانه، که برای تغییر چهره غیرانسانی در جامعه، اصلاح چهره خانواده، رسیدگی به محله های پرآسیب و مملوء از معتادان متهاجر و بی خانمان ها و مسائل و دردهایی عینی از این قبیل آمده است. 
 
فریده اولادقباد توانسته در برنامه ای مدون و با تنسیق تحسین برانگیز، مسائل عینی و اجتماعی شهر و جامعه را بیان کند و سرلوحه آینده کاری خود در مجلس قرار دهد.

تگ ها