021-22334455 021-22334455 ساعت پاسخ گویی: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 14

سوابق تحصیلی و مسئولیتهای اجرایی خانم فریده اولاد قباد

1394/12/3

فریده اولاد قباد از بانوان فعال در حوزه هاى اجتماعى، فرهنگی و سیاسی است که در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی پا به عرصه رقابت نهاده و در لیست اصلاح طلبان شهر تهران قرار گرفته است.

- کارشناس ارشد علوم اجتماعی

- عضو جامعه فرهنگیان و ایثارگران شهر تهران

- بیش از دو دهه تجربه در تعلیم و تربیت و امور اجرایی

- کارشناس امور بانوان و جوانان

- مشاور مدیریت آموزش و پرورش منطقه۱۰ تهران

- مسئول امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش

- مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

- عضویت در کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش

- عضویت در کمیته فرهنگی و اجتماعی زنان و دختران آموزش و پرورش

- عضویت در کمیته سلامت اداری آموزش و پرورش

- عضو کمیته انتصاب مدیران آموزش و پرورش

- عضو کمیته ورزش بانوان

- معلم نمونه

- بازرس مدارس شاهد شهر تهران

- ارائه مقالات پژوهشی در زمینه آسیب های اجتماعی و روانشناسی