021-22334455 021-22334455 ساعت پاسخ گویی: شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 14

بیوگرافی

1394/12/3

سوابق تحصیلی و مسئولیتهای اجرایی خانم فریده اولاد قباد

فریده اولاد قباد از بانوان فعال در حوزه هاى اجتماعى، فرهنگی و سیاسی است که در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی...